SLAĐANA DINIĆ ĐORĐEVIĆ

Slađana Dinić Đorđević je rođena 20.12. 1958. godine u Kovinu. Studije konzervacije i restauracije zidnih i štafelajnih slika završila je 1979. godine na VPŠ u Beogradu. Od 1983. godine je samostalni umetnik i član ULUPUDS-a.

Telefon: 013 2634 162, 064/2115071

E-mail: sdinicdjordjevic@gmail.com