ALEKSANDAR STANOJEV

Diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, osnovne i master studije na smeru primenjeno slikarstvo u klasi prof. Miroslava Lazovića. Više puta izlagao samostalno i na grupnim izložbama. Izveo je mnoge mozaike i murale u javnom prostoru širom Srbije. Za svoje radove do sada je osvojio više priznanja i nagrada. Bavi se i pedagoškim radom.

Telefon: 061 2042487

E-mail: [email protected]