ŽENI KELEC

Rođena je Beogradu, 27.07.1953.god. gde je pohađala osnovnu školu i gimnaziju.
Na FPU je diplomirala u julu 1981.god. i stekla zvanje slikar-konzervator.
Za vreme studija, kao apsolvent i kasnije do 1984.god. je honorarno radila na dokumentaciji i u sastavu stručnog tima konzervatora u Narodnom muzeju u Beogradu.
Status samostalnog umetnika stekla је 1984.god. u Udruženju likovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).
U Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu se zaposlila decembra 1986.god. kao slikar-konzervator.
Član Udruženja likovnih umetnika SVETIONIK od 2010.god.

Adresa: Petra Martinovića 22, Beograd
Telefon: 011 2544 060, 061 2489 661